Gebruiksvoorwaarden

Iedere gebruiker van deze website verklaart zich akkoord met volgende voorwaarden:

 1. Elke klant van Deschoolfotograaf.be (uitsluitend natuurlijke personen) is automatisch onderworpen aan de gebruiks en verkoops-voorwaarden.
 2. Alle data op deze website zijn eigendom van Deschoolfotograaf.be. Het opslaan en/of bewerken van deze data is uit den boze.
 3. Elke vorm van sabotage of manipulatie op deze website wordt automatisch geregistreerd en onderzocht.
 4. De website is enkel toegankelijk voor klanten die beschikken over een geldige inlogcode.
 5. Deschoolfotograaf.be kan niet door de gebruikers of derden aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of vergissingen in de verstrekte informatie.
 6. Bij discussies over deze voorwaarden is enkel de Belgische Wet van toepassing en zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Halle-Vilvoorde uitsluitend bevoegd.
Verkoopsvoorwaarden
 1. Alle producten op deze website zijn vrijblijvend en beschikbaar zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen kunnen op elk moment doorgevoerd worden.
 2. Elke overeenkomst komt tot stand door een bestelling op de website Deschoolfotograaf.be en wordt bevestigd via mail.
 3. We doen er alles aan om de mogelijke artikelen zo duidelijk mogelijk weer te geven op de website. Afwijkingen hiervan kunnen geen schadevergoeding of annulatie van de overeenkomst teweeg brengen.
 4. De betaling kan uitsluitend gebeuren via Bancontact/VISA/Mastercard of PayPal. Elke betaling wordt afgewerkt door MultiSafePay (hierna MSP) en dus niet door Deschoolfotograaf.be.
 5. Deschoolfotograaf.be maakt gebruik van de infrastructuur van MultiSafePay (hierna MSP) om de betaling te verwerken. Deschoolfotograaf kan dus niet verantwoordelijk geacht worden voor gebeurlijke fraude of schade die u mag ondervinden door het betalen via MSP.
 6. Een bestelling is pas volledig wanneer deze betaald werd. In het geval van een overschrijving is dit wanneer het bedrag effectief op onze rekening staat.
 7. Levertermijnen zijn indicatief.
 8. Bestelde foto’s worden verzekerd geleverd aan de scholen.
 9. Voor bestellingen verstuurd via de post wordt een vaste kost van 3,99 euro per bestelling aangerekend.
 10. Elke bestelling is gepersonaliseerd en dus defintief. Retourneren of annuleren is niet mogelijk.
 11. In geval van overmacht kan deschoolfotograaf.be zijn verplichtingen aan de klant uitstellen voor de duur van de overmacht.
 12. Kiezen voor “levering op school” is mogelijk tot en met de datum die is vermeld op het inlogformulier.
Privacy Policy
 1. De verwerking van de gegevens die deschoolfotograaf via Deschoolfotograaf.be van u ontvangt is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van gegevens.
 2. Deschoolfotograaf.be verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie op de website en bij het verzenden van e-mails.
 3. U kan uw account op elk moment laten wissen vanaf deze website door rechts beneden op de bestelpagina te klikken op “Vergeet mij”.
Wat wij weten:
 • Het IP-adres vanwaar u connectie maakt met onze website
 • Datum/uur wanneer u connectie maakt met onze website
 • Welke browser u gebruikt (Chrome/Firefox/Edge/...)
 • Het besturingssysteem van uw computer
Deze gegevens worden gebruikt ter optimalisatie van onze website.
 1. Er wordt gebruik gemaakt van cookies (in de simpelste vorm) om de werking van de site mogelijk te maken.
 2. De gegevens verzameld door ons worden enkel in een bestand opgenomen en verwerkt voor eigen informatieve en publicitaire doeleinden. Deze gegevens zullen onder geen beding verkocht worden.
 3. Iedereen in ons bestand heeft op elk moment het recht deze gegevens in te zien en te laten verbeteren (bewijs van identiteit is noodzakelijk).
 4. Ieder in ons bestand kan op elk moment weigeren dat zijn/haar gegevens voor publicitaire doeleinden zouden gebruikt worden.
 5. De verantwoordelijke voor het beheer van de persoonsgegevens op deschoolfotograaf.be is PEER-STUDIO vof, Sint-Rochusstraat 1500 Halle, BTW0688.872.224.
 6. deschoolfotograaf.be is een onderdeel van PEER-STUDIO vof. PEER-STUDIO, Sint-Rochusstraat 1500 Halle, BTW0688.872.224.